ANH TAM HOUSE

SUN CONCEPT > Nhà phố > ANH TAM HOUSE

Diện tích: 175 m2.

Phong cách: Hiện đại

Hạng Mục : Phòng khách, Phòng Bếp, 2 Phòng Ngủ, Phòng thay đồ, 2WC, Sân thượng

Địa chỉ : Bình Thạnh

Liên hệ tư vấn : https://bom.to/AhiC2

 • Tầng 1

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 1

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 1

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 2

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 2

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 2

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 2

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 2

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 3

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 3

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 4

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 4

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 4

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 4

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 4

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 4

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 5

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 5

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 5

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 5

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 5

  ANH TAM HOUSE
 • Tầng 5

  ANH TAM HOUSE