BIỆT THỰ VƯỜN LONG KHÁNH

SUN CONCEPT > Biệt thự > BIỆT THỰ VƯỜN LONG KHÁNH

Diện tích: 385m2

Phong cách: Hiện đại 

 • MẶT ĐỨNG

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG KHÁNH
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG KHÁNH
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG KHÁNH
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG KHÁNH
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG KHÁNH
 • PHÒNG KHÁCH

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG KHÁNH
 • PHÒNG KHÁCH

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG KHÁNH
 • PHÒNG KHÁCH

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG KHÁNH
 • PHÒNG KHÁCH

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG KHÁNH
 • BẾP VÀ KHU VỰC ĂN

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG KHÁNH
 • BẾP VÀ KHU VỰC ĂN

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG KHÁNH
 • PHÒNG NGỦ

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG KHÁNH
 • PHÒNG NGỦ

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG KHÁNH
 • PHÒNG NGỦ

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG KHÁNH
 • PHÒNG NGỦ

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG KHÁNH
 • WC

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG KHÁNH
 • WC

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG KHÁNH
 • WC

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG KHÁNH