quancafe

SUN CONCEPT > quancafe
 • MOW COFFEE SHOP
 • MOW COFFEE SHOP
 • MOW COFFEE SHOP
 • MOW COFFEE SHOP
 • MOW COFFEE SHOP

MOW COFFEE SHOP

by admin |February 18, 2020 |0 Comments , , , , , , , , , , , ,

Tổng diện tích sàn :35m2.

Phong cách : Hiện đại.

Hạng Mục : Quầy Bar, Khu vực tiếp khách.

Địa chỉ : Quận Tân Bình.

Liên hệ tư vấn : https://bom.to/AhiC2

 • OT DO RESTAURANT
 • OT DO RESTAURANT
 • OT DO RESTAURANT
 • OT DO RESTAURANT

OT DO RESTAURANT

by admin |January 16, 2020 |0 Comments , , , , , , , , , ,

Thông tin công trình

Tổng diện tích sàn : 30m2 (mặt đứng).

Phong cách : Việt Nam cổ.

Hạng Mục : Mặt đứng.

Địa chỉ : Đồng Khởi.

Liên hệ tư vấn : https://bom.to/AhiC2

 • HIMI COFFEE SHOP
 • HIMI COFFEE SHOP
 • HIMI COFFEE SHOP
 • HIMI COFFEE SHOP
 • HIMI COFFEE SHOP
 • HIMI COFFEE SHOP
 • HIMI COFFEE SHOP
 • HIMI COFFEE SHOP
 • HIMI COFFEE SHOP
 • HIMI COFFEE SHOP
 • HIMI COFFEE SHOP
 • HIMI COFFEE SHOP
 • HIMI COFFEE SHOP
 • HIMI COFFEE SHOP
 • HIMI COFFEE SHOP

HIMI COFFEE SHOP

by admin |December 9, 2019 |0 Comments , , , , , , , , , , , ,

Thông tin công trình

Tổng diện tích sàn :  350m2 (2 tầng).

Phong cách : Hiện đại.

Hạng Mục : Mặt đứng, tầng trệt, tầng 2.

Địa chỉ :  Phú Yên.

Liên hệ tư vấn : https://bom.to/AhiC2

 • BABEO MILKTEA
 • BABEO MILKTEA
 • BABEO MILKTEA
 • BABEO MILKTEA

BABEO MILKTEA

by admin |December 4, 2019 |0 Comments , , , , , , , , , , ,

Mẫu thiết kế quán cafe rooftop.

Tổng diện tích sàn : 90 m2 (1 tầng).

Phong cách : Mordern.

Hạng Mục : Quầy Patender, Khu vực tiếp khách, Mặt đứng.

Địa chỉ : Phú Yên.

Liên hệ tư vấn : https://bom.to/AhiC2

 • MANIA COFFEE ROOFTOP
 • MANIA COFFEE ROOFTOP
 • MANIA COFFEE ROOFTOP
 • MANIA COFFEE ROOFTOP
 • MANIA COFFEE ROOFTOP
 • MANIA COFFEE ROOFTOP
 • MANIA COFFEE ROOFTOP

MANIA COFFEE ROOFTOP

by admin |October 7, 2019 |0 Comments , , , , , , , ,

Mẫu thiết kế quán cafe rooftop.

Tổng diện tích sàn : 90 m2.

Phong cách : Industrial.

Hạng Mục : Quầy Patender, Khu vực tiếp khách.

Liên hệ tư vấn : https://bom.to/AhiC2

 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE
 • LOOF COFFEE

LOOF COFFEE

by admin |September 22, 2019 |0 Comments , , , , , , , ,

Mẫu thiết kế quán cafe sang trọng.

Tổng diện tích sàn : 240m2 (3 tầng)

Phong cách : Hiện đại.

Hạng Mục : Quán cafe.

Địa chỉ :  Nha trang.

Liên hệ tư vấn : https://bom.to/AhiC2

 • NAVY COFFEE
 • NAVY COFFEE
 • NAVY COFFEE
 • NAVY COFFEE
 • NAVY COFFEE
 • NAVY COFFEE
 • NAVY COFFEE
 • NAVY COFFEE
 • NAVY COFFEE

NAVY COFFEE

by admin |September 22, 2019 |0 Comments , , , , , , ,

Mẫu thiết kế quán cafe sang trọng.

Tổng diện tích sàn : 250m2

Phong cách : Loft.

Hạng Mục : Quán cafe.

Địa chỉ : Đà Lạt.

Liên hệ tư vấn : https://bom.to/AhiC2