thietkeshowroom

SUN CONCEPT > thietkeshowroom
 • THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO
 • THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO
 • THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO
 • THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO
 • THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO
 • THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO
 • THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO
 • THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO
 • THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO

THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO

by admin |November 23, 2019 |0 Comments , , , , , , , ,

Thông tin công trình

Tổng diện tích sàn :  80m2

Phong cách : Industrial.

Hạng Mục : Quầy counter, KV trưng bày, KV thay đồ, KV tiếp khách, KV Make up.

Địa chỉ :  Vĩnh Long.

Liên hệ tư vấn : https://bom.to/AhiC2

 • THE BRIDAL SALON – COUCHER DE SOLEIL
 • THE BRIDAL SALON – COUCHER DE SOLEIL
 • THE BRIDAL SALON – COUCHER DE SOLEIL
 • THE BRIDAL SALON – COUCHER DE SOLEIL
 • THE BRIDAL SALON – COUCHER DE SOLEIL
 • THE BRIDAL SALON – COUCHER DE SOLEIL
 • THE BRIDAL SALON – COUCHER DE SOLEIL
 • THE BRIDAL SALON – COUCHER DE SOLEIL

THE BRIDAL SALON – COUCHER DE SOLEIL

by admin |November 6, 2019 |0 Comments , , , , , , , , , , ,

Thông tin công trình

Tổng diện tích sàn :  65m2 ( 2 tầng )

Phong cách : Industrial.

Hạng Mục : Quầy counter, khu vực trưng bày, khu vực thay đồ, khu vực tiếp khách.

Địa chỉ :  Tây Ninh.

Liên hệ tư vấn : https://bom.to/AhiC2