COWBOY RESTAURANT

SUN CONCEPT > Nhà hàng - Khách sạn > COWBOY RESTAURANT

Thông tin công trình

Tổng diện tích sàn :  220m2 (2 tầng).

Phong cách : Cowboy

Hạng Mục : Mặt đứng, tầng trệt, tầng 2.

Địa chỉ :  Đồng Nai.

Liên hệ tư vấn : https://bom.to/AhiC2

 • Tầng 1

  COWBOY RESTAURANT
 • Tầng 1

  COWBOY RESTAURANT
 • Tầng 1

  COWBOY RESTAURANT
 • Tầng 1

  COWBOY RESTAURANT
 • Tầng 1

  COWBOY RESTAURANT
 • Tầng 1

  COWBOY RESTAURANT
 • Tầng 1

  COWBOY RESTAURANT
 • Tầng 1

  COWBOY RESTAURANT
 • Tầng 1

  COWBOY RESTAURANT
 • Tầng 2

  COWBOY RESTAURANT
 • Tầng 2

  COWBOY RESTAURANT
 • Tầng 2

  COWBOY RESTAURANT
 • Tầng 2

  COWBOY RESTAURANT
 • Tầng 2

  COWBOY RESTAURANT
 • Tầng 2

  COWBOY RESTAURANT