ANA MARIA NHA TRANG

SUN CONCEPT > Khác > ANA MARIA NHA TRANG

Thông tin công trình

Tổng diện tích sàn : 1000m2.

Phong cách : Hiện đại.

Hạng Mục : khu giải trí, khu ẩm thực, khu thay đồ, khu cafe.

Địa chỉ : Nha Trang.

Liên hệ tư vấn : https://bom.to/AhiC2

 • Không gian

  ANA MARIA NHA TRANG
 • Không gian

  ANA MARIA NHA TRANG
 • Không gian

  ANA MARIA NHA TRANG
 • Không gian

  ANA MARIA NHA TRANG
 • Không gian

  ANA MARIA NHA TRANG
 • Không gian

  ANA MARIA NHA TRANG
 • Không gian

  ANA MARIA NHA TRANG
 • Không gian

  ANA MARIA NHA TRANG
 • Không gian

  ANA MARIA NHA TRANG
 • Không gian

  ANA MARIA NHA TRANG
 • Không gian

  ANA MARIA NHA TRANG
 • Không gian

  ANA MARIA NHA TRANG
 • Khu thay đồ

  ANA MARIA NHA TRANG
 • Khu thay đồ

  ANA MARIA NHA TRANG