BIA HANOI

Tổng diện tích sàn :300m2.

Phong cách : Hiện đại.

Hạng Mục : Quầy Bar, Khu vực tiếp khách.

Địa chỉ : Quận Tân Bình.

Liên hệ tư vấn : https://bom.to/AhiC2

 • Mặt đứng

  BIA HANOI
 • Mặt đứng

  BIA HANOI
 • Không gian nội thất

  BIA HANOI
 • Không gian nội thất

  BIA HANOI
 • Không gian nội thất

  BIA HANOI
 • Không gian nội thất

  BIA HANOI
 • Không gian nội thất

  BIA HANOI
 • Không gian nội thất

  BIA HANOI
 • Không gian nội thất

  BIA HANOI
 • Không gian nội thất

  BIA HANOI
 • Không gian nội thất

  BIA HANOI
 • Không gian nội thất

  BIA HANOI
 • Không gian nội thất

  BIA HANOI
 • Không gian nội thất

  BIA HANOI
 • Không gian nội thất

  BIA HANOI
 • Không gian nội thất

  BIA HANOI
 • Không gian nội thất

  BIA HANOI
 • Không gian nội thất

  BIA HANOI
 • Không gian nội thất

  BIA HANOI