BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)

SUN CONCEPT > Biệt thự > BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)

Diện tích: 311 m2 

Phong cách: Hiện đại

 

 

 • MẶT ĐỨNG

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • PHÒNG KHÁCH

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • PHÒNG KHÁCH

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • PHÒNG KHÁCH

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • CẦU THANG

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • HÀNH LANG TRỆT

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • BẾP VÀ KHU VỰC ĂN

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • ,PHÒNG MASTER

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • PHÒNG MASTER

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • PHÒNG MASTER

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • PHÒNG MASTER

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • PHÒNG MASTER

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • PHÒNG MASTER (WC)

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • KHU VỰC THƯ GIÃN

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • HÀNH LANG TẦNG

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • PHÒNG LÀM VIỆC

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • PHÒNG LÀM VIỆC

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • PHÒNG LÀM VIỆC (WC)

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • PHÒNG XÔNG HƠI

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • PHÒNG XÔNG HƠI

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • PHÒNG XÔNG HƠI

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • PHÒNG XÔNG HƠI

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • PHÒNG XÔNG HƠI (THAY ĐỒ)

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • SÂN VƯỜN (TẦNG MÁI)

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • SÂN VƯỜN (TẦNG MÁI)

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • KHU VỰC THƯ GIÃN (TẦNG MÁI)

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)
 • KHU VỰC THƯ GIÃN (TẦNG MÁI)

  BIỆT THỰ HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)