BIỆT THỰ TÂN BÌNH

SUN CONCEPT > Biệt thự > BIỆT THỰ TÂN BÌNH

Diện tích: 932m2

Phong cách: Hiện đại

Công năng: 1 Khách, 1 Bếp và Khu vực ăn, 3 Phòng Ngủ, 3 WC, Phòng Thờ, Phòng Gym

 • MẶT ĐỨNG

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • GARA

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • PHÒNG KHÁCH

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • PHÒNG KHÁCH

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • PHÒNG KHÁCH

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • BẾP

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • KHU VỰC ĂN

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • HỒ CÁ

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • SẢNH THANG

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • SẢNH THANG

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • WC TRỆT

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • PHÒNG MASTER

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • PHÒNG MASTER

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • PHÒNG THAY ĐỒ (MASTER)

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • PHÒNG THAY ĐỒ (MASTER)

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • WC (MASTER)

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • WC (MASTER)

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • BAN CÔNG (MASTER)

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • PHÒNG NGỦ 1

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • PHÒNG NGỦ 1

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • PHÒNG NGỦ 1

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • WC (PHÒNG 1)

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • WC (PHÒNG 1)

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • PHÒNG NGỦ 2

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • PHÒNG NGỦ 2

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • WC (PHÒNG 2)

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • WC (PHÒNG 2)

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • SÂN THƯỢNG

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • SÂN THƯỢNG

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • SÂN THƯỢNG

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • SÂN THƯỢNG

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • SÂN THƯỢNG

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • KHU GIẶT PHƠI

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • KHU GIẶT PHƠI

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH
 • PHÒNG THỜ

  BIỆT THỰ TÂN BÌNH