BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)

SUN CONCEPT > Biệt thự > BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)

Diện tích: 647m2 

Phong cách: Indochine, Hiện đại

Công năng: 1 Khách, 1 Bếp và Khu vực ăn, 2 Phòng Ngủ

 • MẶT ĐỨNG

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • BAN CÔNG TRƯỚC

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • PHÒNG KHÁCH

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • PHÒNG KHÁCH

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • PHÒNG KHÁCH

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • PHÒNG KHÁCH

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • WC KHÁCH

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • CẦU THANG

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • BẾP VÀ KHU VỰC ĂN

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • KHU VỰC ĂN

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • KHU VỰC ĂN

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • PHÒNG MASTER

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • PHÒNG MASTER

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • PHÒNG MASTER

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • PHÒNG MASTER

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • PHÒNG MASTER

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • PHÒNG MASTER (WC)

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • PHÒNG MASTER (WC)

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • PHÒNG MASTER (WC)

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • PHÒNG LÀM VIỆC

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • PHÒNG NGỦ BÉ

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • SÂN THƯỢNG

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • SÂN THƯỢNG

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • SÂN THƯỢNG

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • SÂN THƯỢNG

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)
 • KHO

  BIỆT THỰ THẢO ĐIỀN (QUẬN 2)