BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH

SUN CONCEPT > Biệt thự > BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • Diện tích: 300m2
 • Phong cách: Trung Hoa kết hợp hiện đại, Indochine phá cách
 • MẶT ĐỨNG

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • KHU VỰC ĐỂ XE

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • KHU VỰC THƯ GIÃN

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • SÂN VƯỜN

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • PHÒNG KHÁCH

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • PHÒNG KHÁCH

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • BẾP

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • BẾP VÀ KHU VỰC ĂN

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • BẾP VÀ KHU VỰC ĂN

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • PHÒNG MASTER

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • PHÒNG MASTER

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • PHÒNG MASTER

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • PHÒNG NGỦ 1

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • PHÒNG NGỦ 1

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • PHÒNG NGỦ 2

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • PHÒNG NGỦ 2

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • PHÒNG NGỦ 3

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • PHÒNG NGỦ 3

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • PHÒNG THỜ

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • WC

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • WC

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH
 • WC

  BIỆT THỰ VƯỜN LONG THÀNH