CHUNG CƯ BIÊN HÒA

SUN CONCEPT > Chung cư > CHUNG CƯ BIÊN HÒA

Tổng diện tích sàn :70,5m2.

Phong cách : Hiện đại.

Hạng Mục : Không Gian Chung, Phòng Khách, Bếp, Khu Vực Ăn, Phòng Ngủ, WC

Địa chỉ : Biên Hòa, Đồng Nai

Liên hệ tư vấn : https://bom.to/AhiC2

 • Không Gian Chung

  CHUNG CƯ BIÊN HÒA
 • Phòng Khách

  CHUNG CƯ BIÊN HÒA
 • Phòng Khách

  CHUNG CƯ BIÊN HÒA
 • Phòng Bếp

  CHUNG CƯ BIÊN HÒA
 • Khu Vực Ăn

  CHUNG CƯ BIÊN HÒA
 • Bếp và Khu Vực Ăn

  CHUNG CƯ BIÊN HÒA
 • Đảo Bếp

  CHUNG CƯ BIÊN HÒA
 • Phòng Ngủ Master

  CHUNG CƯ BIÊN HÒA
 • Phòng Ngủ Master

  CHUNG CƯ BIÊN HÒA
 • Phòng Ngủ Master

  CHUNG CƯ BIÊN HÒA
 • Phòng Ngủ Master

  CHUNG CƯ BIÊN HÒA
 • Phòng Ngủ Nhỏ

  CHUNG CƯ BIÊN HÒA
 • Phòng Ngủ Nhỏ

  CHUNG CƯ BIÊN HÒA
 • WC

  CHUNG CƯ BIÊN HÒA
 • CHUNG CƯ BIÊN HÒA