CHUNG CƯ HÀ NỘI

SUN CONCEPT > Chung cư > CHUNG CƯ HÀ NỘI

Tổng diện tích sàn :120m2.

Phong cách : Hiện đại.

Hạng Mục : Phòng Khách, Bếp, Khu Vực Ăn, Phòng Ngủ, Khu Vực Riêng.

Địa chỉ : Hà Nội

Liên hệ tư vấn : https://bom.to/AhiC2

 • Phòng Khách

  CHUNG CƯ HÀ NỘI
 • Phòng Bếp

  CHUNG CƯ HÀ NỘI
 • Khu Vực Ăn

  CHUNG CƯ HÀ NỘI
 • Toàn Cảnh Phòng Khách và Bếp

  CHUNG CƯ HÀ NỘI
 • Toàn Cảnh Phòng Bếp và Khu Vực Ăn

  CHUNG CƯ HÀ NỘI
 • Toàn cảnh Phòng Bếp và Khu Vực Ăn

  CHUNG CƯ HÀ NỘI
 • Phòng Ngủ 1

  CHUNG CƯ HÀ NỘI
 • Phòng Ngủ 1

  CHUNG CƯ HÀ NỘI
 • Phòng Ngủ 2

  CHUNG CƯ HÀ NỘI
 • Phòng Ngủ 2

  CHUNG CƯ HÀ NỘI
 • Phòng Ngủ 3

  CHUNG CƯ HÀ NỘI
 • Phòng Ngủ 3

  CHUNG CƯ HÀ NỘI
 • Khu Vực Riêng

  CHUNG CƯ HÀ NỘI