HIMI COFFEE SHOP

SUN CONCEPT > Nhà hàng - Khách sạn > HIMI COFFEE SHOP

Thông tin công trình

Tổng diện tích sàn :  350m2 (2 tầng).

Phong cách : Hiện đại.

Hạng Mục : Mặt đứng, tầng trệt, tầng 2.

Địa chỉ :  Phú Yên.

Liên hệ tư vấn : https://bom.to/AhiC2

 • Tầng trệt 1

  HIMI COFFEE SHOP
 • Tầng trệt 1

  HIMI COFFEE SHOP
 • Tầng trệt 1

  HIMI COFFEE SHOP
 • Tầng trệt 1

  HIMI COFFEE SHOP
 • Tầng trệt 1

  HIMI COFFEE SHOP
 • Tầng trệt 1

  HIMI COFFEE SHOP
 • Tầng trệt 1

  HIMI COFFEE SHOP
 • Tầng trệt 1

  HIMI COFFEE SHOP
 • Tầng trệt 2

  HIMI COFFEE SHOP
 • Tầng trệt 2

  HIMI COFFEE SHOP
 • Tầng trệt 2

  HIMI COFFEE SHOP
 • Tầng trệt 2

  HIMI COFFEE SHOP
 • Tầng trệt 2

  HIMI COFFEE SHOP
 • Mặt đứng

  HIMI COFFEE SHOP
 • Mặt đứng

  HIMI COFFEE SHOP