LOOF COFFEE

Mẫu thiết kế quán cafe sang trọng.

Tổng diện tích sàn : 240m2 (3 tầng)

Phong cách : Hiện đại.

Hạng Mục : Quán cafe.

Địa chỉ :  Nha trang.

Liên hệ tư vấn : https://bom.to/AhiC2

 • Tầng 1

  LOOF COFFEE
 • Tầng 1

  LOOF COFFEE
 • Tầng 1

  LOOF COFFEE
 • Tầng 1

  LOOF COFFEE
 • Tầng 1

  LOOF COFFEE
 • Tầng 1

  LOOF COFFEE
 • Tầng 2

  LOOF COFFEE
 • Tầng 2

  LOOF COFFEE
 • Tầng 2

  LOOF COFFEE
 • Tầng 2

  LOOF COFFEE
 • Tầng 2

  LOOF COFFEE
 • Tầng 2

  LOOF COFFEE
 • Tầng 2

  LOOF COFFEE
 • Tầng 2

  LOOF COFFEE
 • Tầng 3

  LOOF COFFEE
 • Tầng 3

  LOOF COFFEE
 • Tầng 3

  LOOF COFFEE
 • Tầng 3

  LOOF COFFEE
 • Tầng 3

  LOOF COFFEE
 • Tầng 3

  LOOF COFFEE
 • Tầng 3

  LOOF COFFEE
 • Tầng 3

  LOOF COFFEE