NHÀ PHỐ BẮC GIANG

SUN CONCEPT > Nhà phố > NHÀ PHỐ BẮC GIANG

Diện tích: 270m2 

Phong cách: Hiện đại

Công năng: 1 Khách, 2 Phòng Ngủ, 2WC

 • PHÒNG KHÁCH

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • PHÒNG KHÁCH

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • PHÒNG KHÁCH

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • KHU NGOÀI TRỜI

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • KHU NGOÀI TRỜI

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • KHU NGOÀI TRỜI

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • KHU NGOÀI TRỜI

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • KHU NGOÀI TRỜI

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • KHU NGOÀI TRỜI

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • KHU NGOÀI TRỜI

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • HÀNH LANG

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • HÀNH LANG

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • HÀNH LANG

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • HÀNH LANG

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • SẢNH

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • PHÒNG MASTER

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • PHÒNG MASTER

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • PHÒNG MASTER

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • PHÒNG MASTER

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • PHÒNG MASTER

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • PHÒNG MASTER

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • PHÒNG MASTER

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • PHÒNG NGỦ BÉ GÁI

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • PHÒNG NGỦ BÉ GÁI

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • PHÒNG NGỦ BÉ GÁI

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • PHÒNG TRÀ ĐẠO

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • PHÒNG TRÀ ĐẠO

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • PHÒNG TRÀ ĐẠO

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG
 • WC TRỆT

  NHÀ PHỐ BẮC GIANG