NHÀ PHỐ GÒ VẤP

SUN CONCEPT > Nhà phố > NHÀ PHỐ GÒ VẤP

Diện tích: 458m2 (1 trệt, 3 lầu, 1 sân thượng)

Phong cách: Hiện đại

Công năng: 1 Khách, 1 Bếp và Khu vực ăn, 5 Phòng Ngủ, 6 WC, Phòng giải trí Karaoke

 • MẶT ĐỨNG

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG KHÁCH

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG KHÁCH

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG KHÁCH

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG KHÁCH

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • BẾP VÀ KHU VỰC ĂN

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • KHU VỰC ĂN

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • KHU VỰC ĂN

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • HÀNH LANG

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • BAN CÔNG

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • BAN CÔNG

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • CẦU THANG

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • WC TRỆT

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG KARAOKE

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG KARAOKE

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG KARAOKE (BẾP)

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG KARAOKE (WC)

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG MASTER

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG MASTER

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG MASTER

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG MASTER (WC)

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG MASTER (WC)

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG MASTER (WC)

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG NGỦ 2

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG NGỦ 2

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG NGỦ 2 (WC)

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG NGỦ 2 (WC)

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG NGỦ 3

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG NGỦ 3 (WC)

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG NGỦ 3 (WC)

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG NGỦ 4

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • PHÒNG NGỦ 5

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • SÂN THƯỢNG

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • SÂN THƯỢNG

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP
 • SÂN THƯỢNG

  NHÀ PHỐ GÒ VẤP