NINE WIN HOUSE

SUN CONCEPT > Nhà phố > NINE WIN HOUSE

Diện tích: 250 m2.

Phong cách: Hiện đại

Hạng Mục : Phòng khách, Phòng Bếp, 2 Phòng Ngủ, 2WC, Sân thượng

Địa chỉ : Quận 3

Liên hệ tư vấn : https://bom.to/AhiC2

 • Mặt đứng

  NINE WIN HOUSE
 • Mặt đứng

  NINE WIN HOUSE
 • Phòng khách

  NINE WIN HOUSE
 • Phòng khách

  NINE WIN HOUSE
 • Phòng khách

  NINE WIN HOUSE
 • Phòng khách

  NINE WIN HOUSE
 • Bếp

  NINE WIN HOUSE
 • Bếp

  NINE WIN HOUSE
 • Bếp

  NINE WIN HOUSE
 • Bếp

  NINE WIN HOUSE
 • Bếp

  NINE WIN HOUSE
 • Bếp

  NINE WIN HOUSE
 • Phòng ngủ

  NINE WIN HOUSE
 • Phòng ngủ

  NINE WIN HOUSE
 • Phòng ngủ

  NINE WIN HOUSE
 • Phòng ngủ

  NINE WIN HOUSE
 • Sân thượng

  NINE WIN HOUSE
 • Sân thượng

  NINE WIN HOUSE
 • Sân thượng

  NINE WIN HOUSE
 • Sân thượng

  NINE WIN HOUSE
 • Sân thượng

  NINE WIN HOUSE