SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG

SUN CONCEPT > Shop - Phòng trưng bày > SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG

Mẫu thiết kế showroom đá phong thủy .

Chủ đầu tư : Master Phượng

Địa chỉ : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Tổng diện tích sàn : 300 m2.

Phong cách : Freestyle.

Hạng mục : Phòng trưng bày mạng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Sân thượng.

Liên hệ tư vấn : https://bom.to/AhiC2

 • Phòng Mộc

  SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG
 • Phòng Mộc

  SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG
 • Phòng Mộc

  SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG
 • Phòng Mộc

  SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG
 • Phòng Làm Việc Kim

  SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG
 • Phòng Kim

  SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG
 • Phòng Kim

  SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG
 • Phòng Hỏa

  SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG
 • Phòng Hỏa

  SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG
 • Phòng Hỏa

  SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG
 • Phòng Thủy

  SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG
 • Phòng Thủy

  SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG
 • Phòng Thổ

  SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG
 • Phòng Thổ

  SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG
 • Phòng họp Thổ

  SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG
 • Sân thượng

  SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG
 • Sân thượng

  SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG
 • Sân thượng

  SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG
 • Sân thượng

  SHOWROOM ĐÁ PHONG THỦY MASTER PHƯỢNG