THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO

SUN CONCEPT > Shop - Phòng trưng bày > THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO

Thông tin công trình

Tổng diện tích sàn :  80m2

Phong cách : Industrial.

Hạng Mục : Quầy counter, KV trưng bày, KV thay đồ, KV tiếp khách, KV Make up.

Địa chỉ :  Vĩnh Long.

Liên hệ tư vấn : https://bom.to/AhiC2

 • KV Trưng Bày

  THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO
 • KV Trưng Bày

  THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO
 • KV Make-up

  THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO
 • KV Make-up

  THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO
 • KV Làm việc

  THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO
 • KV Làm việc

  THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO
 • KV Thay đồ

  THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO
 • KV Tiếp khách

  THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO
 • Mặt đứng

  THE BRIDAL STUDIO – NGUYEN THAO